Telefon +48 502 729 807

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Zajęcia grupowe

„Dobry Start” organizuje atrakcyjne, a zarazem rozwijające zajęcia dla dzieci. W Grodzisku Mazowieckim zachęcamy do udziału w nich zarówno przedszkolaki, jak i uczniów – tych z nieprawidłowościami rozwojowymi, jak i tych, które rozwijają się harmonijnie – dla każdego znajdzie się grupa, która wspomoże w odkrywaniu potencjału i nabywaniu nowych umiejętności.

Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz (MDS)

dzieci z rękoma do góryMetoda przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, u których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Zajęcia wspomagają rozwój, mają działanie profilaktyczne oraz diagnostyczne.

Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, a niezbędne w przypadku dzieci, u których stwierdzono ryzyko dysleksji. Mają na celu zapobieganie powstawaniu niepowodzeń szkolnych lub ich minimalizację.

Metoda Dobrego Startu niezbędna jest także dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie. W przypadku dzieci o opóźnionym rozwoju MDS służy rozwijaniu aktywności umysłowej i usprawnianiu psychomotoryki, a także ułatwia opanowanie skomplikowanych umiejętności szkolnych, co w rezultacie wpływa na lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym i szkolnym.

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych, motorycznych oraz ich współdziałanie zwane integracją percepcyjno-motoryczną. Integracja percepcyjno-motoryczna jest podstawą złożonej czynności pisania i czytania. Celem MDS jest również kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Badania prof. Bogdanowicz potwierdzają przydatność MDS w procesie przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania (dane dostępne na stronach Polskiego Towarzystwa Dysleksji).

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR)

Głównym założeniem MRR jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Zajęcia rozwijają świadomość własnego ciała, przestrzeni, usprawniają ruchowo oraz uczą dzielenia przestrzeni z innymi osobami, z którymi uczestnik za pomocą ruchu nawiązuje bliski kontakt.

MRR kładzie szczególny nacisk na wyrównywanie sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe. Buduje także i umacnia zaufanie do siebie i innych, a także uczy kreatywnego wyrażania siebie.

Ćwiczenia MRR rozwijają kontrolę nad tempem ruchu, jego siłą, kierunkiem oraz przepływem. To nabywanie umiejętności kontrolowania własnego ciała, a co za tym idzie emocji oraz kontaktów społecznych.

MRR wpływa na prawidłowe funkcjonowanie w zakresie wszystkich sfer: motorycznej, poznawczej, a przede wszystkim emocjonalnej i społecznej. Metoda ta harmonizuje rozwój psychoruchowy oraz pozwala na wyrównanie deficytów rozwojowych, w tym niedojrzałości emocjonalno-społecznej. MRR można wykorzystywać w terapii różnorodnych zaburzeń rozwoju psychoruchowego, a także w profilaktyce.

Nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej (MSS)

MSS ma na celu naukę i doskonalenie kompetencji językowej w wymiarze mówionym i pisanym. Bazuje na nauce czytania i stymulowaniu funkcji dominacji mózgowej. Metoda wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem oraz zagrożonymi dysleksją.

Podstawowym założeniem metodologicznym MSS jest nauka czytania sylabami, zgodnie z porządkiem nabywania języka ustalonym przez Romana Jakobsona, a także stymulowanie rozwoju wszystkich funkcji oraz procesów psychicznych i biologicznych potrzebnych do prawidłowego nabywania mowy i czytania.

MSS uaktywnia procesy zachodzące w półkulach mózgowych. Dąży do rozwinięcia funkcji lewej półkuli mózgowej, które są odpowiedzialne za przyswajanie systemu języka oraz procesy analizy i myślenia sekwencyjnego

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Szkolne nauczanie matematyki wymaga od dzieci rozumowania na odpowiednim poziomie i stosowania logiki, którą nazywa się operacyjną. Ważne jest także, aby dzieci były odporne emocjonalnie i potrafiły zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć. Rozumowanie, odporność emocjonalną i umiejętności można i należy kształtować, zanim dzieci rozpoczną naukę w szkole. Jest to jedyny sposób uchronienia ich przed niepowodzeniami w edukacji matematycznej. Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, to dobre przygotowanie dziecka do szkoły. Metoda jest stosowana w wieku przedszkolnym, począwszy od 3-latków o harmonijnym rozwoju jak również dla dzieci z pierwszymi trudnościami w nabywaniu tychże umiejętności.

Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2015/2016

Pobierz tutaj