mask

Terapeuci

Sylwia ObrębskaSylwia Obrębska

terapeutka pedagogiczna i pedagog szkolny

dyrektor „Dobrego Startu”

Absolwentka Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Zdobyła praktykę zawodową na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela terapeuty z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Dobrym Starcie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Zajmuje się stymulacją rozwoju, diagnozą oraz terapią funkcji zaburzonych, od których zależy powodzenie dziecka w nabywaniu umiejętności szkolnych. Szczególny nacisk kładzie na rozwój dziecka przedszkolnego: Jeśli chcemy zmniejszyć rosnące statystyki dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, musimy skupić się wspomaganiu rozwoju przedszkolaka oraz uświadamianiu rodziców i opiekunów, że jest to optymalny czas na wychwytywanie i korekcję nieprawidłowości. Tylko wtedy możemy mówić o dobrym starcie.

Odbyła szkolenia dające pełne uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych PTPiT oraz uprawniające do samodzielnego szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych:

 • DIAGNOZA SŁUCHU OBWODOWEGO I CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO SAT-II (PTPiP GDAŃSK)
 • „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym”,
 • „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”,
 • „Bateria-8, 7/9 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej”,
 • „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów”.

Ukończyła także szkolenia:

 • WARSZTATY TERAPEUTYCZNE BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM SZKOLNY
 • TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ METODĄ CAŁOŚCIOWĄ Z WYKORZYSTANIEM SAT-II (PTPiP GDAŃSK)
 • „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy” w Centrum Wspierania Rozwoju Osobowości,
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli”,
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” i „Metody badania zagrożenia dysleksją” w Portalu Konferencje Logopedyczne,
 • „Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” – poziom I w Polskim Towarzystwie Dysleksji,
 • „Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym” – autorskie szkolenie prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz (Akademia Edukacji),
 • „Kształcenie zmysłów” w Polskim Ośrodku Edukacji Montessori,
 • „Rola pedagoga jako koordynatora zespołu ds. Specjalistycznych potrzeb edukacyjnych” w Centrum Kompetencji Forum,
 • Terapia ręki. Grafomotoryka,
 • Terapia ręki. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
 • Terapia ręki. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz).

 

Aurelia IlnickaAurelia Ilnicka

Logopeda, neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne oraz studiów podyplomowych:

 • w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka na Akademii Bydgoskiej,
 • na kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim,
 • na kierunku neurologopedia w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną, które obejmują terapię zaburzeń mowy, opóźnionego rozwoju komunikacji, dyslalię, jąkanie, a także terapię rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych oraz z uszkodzonym słuchem i terapię afazji i dyzartrii.

Uczestniczyła w szkoleniu dla logopedów „Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia”. Praktykę logopedyczną z zakresu terapii jąkania metodą rytmizacji mówienia odbywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TOP” w Warszawie pod kierunkiem dr. Kszysztofa Szamburskiego.

Brała czynny udział w Ogólnopolskim Zjeździe Osób Jąkających Się połączonym z warsztatami dla uczestników i terapeutów. Regularnie uczestniczy w konferencjach dla logopedów, pedagogów i nauczycieli.

 

Monika RafalskaMonika Rafalska

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog.

Swoją wiedzę zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiując na kierunkach:

 • pedagogika specjalna, specjalności: terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • edukacja włączająca i integracyjna.

Praktykę i doświadczenie zdobyła podczas pracy jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, a także z dziećmi że spektrum autyzmu.

Ukończyła kurs w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz diagnozy funkcjonalnej PEP-R. Posiada również certyfikat terapeuty ręki I i II stopnia.

 

Adam Dzik

Psycholog. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Jestem przygotowany do pracy w kontekście Zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompylsyjnych, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń odżywiania. Chciałbym pomagać także osobom, które pragną w życiu zmiany, mają trudności w relacjach z innymi. Prowadzę także fanpage'a na Facebooku, który nazywa się "Moja Psychoterapia" Psychoedukacja grupowa dla rodziców (jak dokładnie będzie to wyglądało tematycznie zależy od tego, jak bardzo dzieci będą się różniły pod względem wieku).

 1. Fazy rozwoju dziecka.
 2. Na co rodzice powinni zwracać uwagę. Co jest w rozwoju dziecka prawidłowe, a co jest sygnałem, który powinien rodzica zaalarmować.
 3. Jak rozmawiać z dzieckiem. Jakich komunikatów unikać, co warto mówić etc.
 4. O modelowaniu – czyli dlaczego dzieci tak wiele zachowań naśladują.

2) Psychoterapia indywidualna (na razie w tym czuję się pewnie; za jakiś niedługi czas mógłbym zająć się również terapią par):

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • depresja,
 • zaburzenia OCD,
 • niska samoocena,
 • chęć zmiany,
 • problemy w kontaktach społecznych.

3) Dialog motywujący dla nauczycieli. Temat jest dla mnie do przemyślenia. Spotkania grupowe jednorazowe albo podwójne i trwałyby 2-4 godziny.

4) Indywidualne (jedno lub obydwoje rodziców) poradnictwo/psychoedukacja.

 

Patryk Wróblewski

fizjoterapeuta, dzieci od 3 r.ż, młodzież, dorośli.

Metody pracy: Terapia manualna wg Typoldosa D.O; Masaż tkanek głebokich; Metoda PNF według koncepcji M. Knott (program IPNFA LEVEL 1). Udział w konferencjach 2014 – VIII Wiosna z Fizjoterapią ; 2017 – V Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping.

 

Beata Pieńkos